Order allow,deny Deny from all วิธีการสั่งซื้อคอร์ส - iAudio course ฟังคอร์สบนมือถือ (และทุกอุปกรณ์)

ขั้นตอนการสั่งซื้อคอร์ส

กดเลือกประเภทคอร์สหรือเพลงคลาสสิคที่ต้องการค่ะ

เมื่อเลือกคอร์สที่ต้องการได้แล้วกดที่รูปหน้าปกเพื่อสั่งซื้อได้เลยค่ะ

 

ดำเนินการขั้นต่อไปโดยกดตามวงสีแดงในรูปได้เลยค่ะ

– ถ้าหากลูกค้าต้องการเลือกคอร์สอีกสามารถมรถกดตรง “เลือกซื้อคอร์สเพิ่มเติม”ได้เลยค่ะ
– เมื่อซื้อครบแล้วกดตรง “ดำเนินการต่อเพื่อสั่งซื้อ” ได้เลยค่ะ

 

ใส่ข้อมูล, เลือกประเภทการชำระเงินที่สะดวก และ กดยืนยันการสั่งซื้อได้เลยค่ะ

 

– เมื่อสั่งซื้อสำเร็จแล้วลูกค้าจะได้เลขที่สั่งซื้อ 5 หลัก , เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน ค่ะ

– ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่สะกวกแจ้งชำระเงินหรือหลักฐานทันทีสามารถแจ้งภายหลังได้ค่ะ