สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ iAudio course และเลือกวิธีการชำระเงินแบบโอนเงินเข้าบัญชี กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน รวมถึงแนบไฟล์สลิปชำระเงินมาด้วยนะคะ เมื่อผู้ซื้อดำเนินการแจ้งชำระเงินและแนบหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการปลดล็อคอัตโนมัติสามารถเข้าฟังได้เลยค่ะ

ฟอร์มแจ้งชำระเงินสำหรับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ขื่อ-นามสกุล
อีเมล์
เบอร์โทร
เลขที่สั่งซื้อ
จำนวนเงิน
วันที่โอนเงิน
เวลาที่โอนเงิน
ธนาคารที่ใช้โอนเงิน
หมายเหตุ
ยืนยันการชำระเงิน